tarım hukuku

YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2022 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/46)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2023/24)

MADDE 1- 16/12/2022 tarihli ve 32045 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2022 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022/46)’in 9 uncu maddesinin sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) 2022 yılı üretim sezonu için 2023 yılında ödenecek yaş çay fark ödemesine ilişkin destek tutarı, üreticilerin 2022 yılı üretim sezonunda sattıkları çay miktarı esas alınarak hesaplanır.

(9) Hesaplanan destek tutarları, ÇAY-KUR tarafından ödenek tahsisi için Bakanlığa bildirilir.

(10) Üreticilere, 2023 yılı üretim sezonu için destekleme yapılması durumunda dekara en fazla 2.766 kilograma kadar üretimleri dikkate alınacaktır.”

MADDE 2- Bu Tebliğ 16/12/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Kaynak

Bu gönderiyi paylaş