TOPLULAŞTIRMADA 2023 HEDEFİ 8,5 MİLYON HEKTAR

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, ülkemizin 2023 hedeflerine paralel olarak öncelikle ekonomik olarak sulanabilir 8,5 milyon hektar alanda modern sulama projeleriyle birlikte ve eş zamanlı olarak arazi toplulaştırma projelerini de hayata geçirecek.

Yaklaşık 28 milyon hektar tarım alanının bulunduğu ülkemizde verimliliği artırıcı tedbirlerin başında arazi toplulaştırması ve sulaması geliyor. Ülkemizdeki tarım alanlarının 14.2 milyon hektarı ise arazi toplulaştırması yapmaya uygun alanlardan oluşuyor. Bu çerçevede 2018 yılına kadar değişik kurum ve kuruluşlar tarafından 8.2 milyon hektar alanda sürdürülen arazi toplulaştırma çalışmalarında bu zamana kadar 3.6 milyon hektar alanda tapu tescil işlemleri tamamlandı.

TOPLULAŞTIRMA YETKİSİ SULAMA PROJELERİNİ YAPAN DSİ’YE GEÇTİ

Arazi toplulaştırmada amacın sadece tarım parsellerinin birleştirilerek daha büyük parseller elde etmek olmadığını vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, “Arazi toplulaştırması ile birlikte sulama, tarla içi geliştirme işlemleri gibi diğer altyapı hizmetlerini de birlikte düşünmemiz gerekiyor. Bu düşünceyle 2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu ülkemiz genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisi sulama projelerini de hayata geçiren DSİ Genel Müdürlüğümüze verildi.” diye konuştu.

TOPLULAŞTIRMA SULAMA İLE PARALEL YÜRÜTÜLECEK

2018 yılında 496 bin hektar alanda tapu tescil işlemlerinin tamamlandığını belirten Bakan Pakdemirli, “DSİ olarak ülkemizin 2023 hedeflerine paralel olarak öncelikle ekonomik olarak sulanabilen 8,5 milyon hektar alanda modern sulama projeleriyle birlikte ve eş zamanlı olarak arazi toplulaştırma projelerini de hayata geçireceğiz. Bu sayede kırsal kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesine büyük katkıda bulunmayı hedefliyoruz.” açıklamasını yaptı.

SULAMA YATIRIM MALİYETLERİNDEN TASARRUF SAĞLANACAK

Toplulaştırma işlemlerinin sulama projeleriyle paralel yürütülmesinin sulama yatırım maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlayacağını da ifade eden Bakan Pakdemirli şöyle devam etti:

“Sulama projelerinde kanalların ve yolların planlamasını yaparken kamulaştırmaya ve arazilerin parçalanmasına mani olmak için, parsel sınırlarına bağlı kalıyoruz. Yani bu kanallar ve yollar arazi sınırlarından geçiriliyor. Dolayısıyla parsellerin küçük, şekillerinin düzensiz olması kanal boylarını gereğinden fazla uzatmakta, bu da tesis maliyetini yükseltmektedir. Sulama projeleri arazi toplulaştırmaya bağlı olarak uygulandığı takdirde ise parsel sınırlarına bağlı kalınmadığı için maliyetlerde tasarruf sağlanıyor”

ÇİFTÇİ GELİRLERİNDE YÜZDE 25’LİK ARTIŞ

2019 yılında 153 bin hektar alanda tescil çalışmalarının tamamlandığının altını çizen Bakan Pakdemirli, “Toplulaştırma sayesinde köy merkezi ile parseller arası yol mesafesi, harcanan zaman, yakıt masrafları da azalıyor. Bu sayede çiftçilerimizin gelirlerinde en az yüzde 25 artış sağlanabiliyor.” diyerek sözlerini tamamladı.

KAYNAK: tarimorman.gov.tr

Bu gönderiyi paylaş