TARIM HUKUKU DERNEĞİ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ AÇIKLAMASI

TARIM HUKUKU DERNEĞİ

5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ AÇIKLAMASI

“Tarım arazilerinin kirlenmemesi için çalışmalar arttırılmalı”

Çevre, birçok etmeni içerisinde barındıran bir yapıdır. Çevreyi oluşturan en önemli etmenlerden birisi de topraktır. İçerisinde bulunduğumuz Çevre Günü’nün önem ve amacına binaen tarım alanları birçok dış faktörden kaynaklanan nedenlerle, türlü atık ve kirliliğe maruz kalmaktadır. Bu soruna çözüm olacak çalışmaların artırılması gerekmektedir.

Kirliliğin çoğu, sürdürülebilir olmayan çiftçilik uygulamaları, sanayi hareketliliği, arıtılmamış kentsel atık, plansız kentleşme gibi insan aktivitelerinden kaynaklanmaktadır. Toprak kirliliği tüketilen besini, içilen suyu ve solunan havayı etkilemektedir. Zirai ilaçlamalar,  evsel atıklar, sanayi atıkları, zararlı ilaç ve gübrelerle toprağın çoraklaşmasına, tarım alanlarının elverişsiz duruma gelmesine yol açmaktadır.

“Toprak kirlenmesi toprağın verimini azaltır”

Bu konuda alınacak önlemler kapsamında çiftçilerimize de büyük görev düşmektedir. Çiftçilerimiz tarlada kullanacakları ilaç ve gübreleri, uzmanlarına sorarak bilinçli olarak kullanmalıdır Hangi gübrenin hangi cins topraklarda yararlı olacağı bilinmelidir. Toprağa zararlı atık maddeleri atılmamalıdır. Toprak kirlenmesi toprağın verimini azaltır. Bitki hastalıklarını çoğaltır, tarım alanlarının daraltır ve ülkenin fakirleşmesine neden olacaktır. Kontrolsüz kullanılan zirai ilaçlar, havadaki ilaç zerrelerinin rüzgârla sulara taşınmasına neden olur. Pestisit üretimi yapan fabrikaların atıkları durgun veya akarsulara boşaltılmmalıdır.

“Atıklar geri dönüştürülmüyor”

Yapılan istatistiksel araştırmalar göstermektedir ki; ev atıklarının birçoğunun organik olmasına rağmen çöp sahalarına terk ediliyor. İşlem görmeyen hayvan gübreleri toprağı ve yer altı sularını kirletiyor. Genişleyen şehirler sürekli artan miktarda kentsel katı atık üretiyor. Atıkların yüzde 80’i geri dönüştürülmüyor ve toprağı kirletmek üzere çöp sahalarına bırakılıyor. Zirai ilaç piyasası her yıl yüzde 3,2 büyürken, gelişen ilaç piyasası ile tarım ürünlerinde artarak kullanılan ilaçlama, toprağı kirli tortuya maruz bırakıyor. Otoyollar, metaller, zehirli organikler ve plastikler gibi başlıca ve dinamik kirletici kaynaklar, yakınlarındaki tarım toprakları ve kentsel alanlar için risk oluşturuyor. Bitkiler, kökleri kanalıyla toprak kirleticilerini soğurarak güvensiz gıda üretimi ve tüketimine sebep oluyor. Verilere göre, toprak kirleticilerinin yüzde 70’inden fazlası kanserojen etkiye sebep oluyor.

“Sürdürülebilir çevre ve tarıma odaklanmalıyız”

Çevre Kirliliğinin başlıca alt sorunu olan toprak kirliliğinin temel aksaklıklarına dikkat çekmek ve pratikte fayda sağlayacak çözüm önerileri üretmek her zaman belirttiğimiz gibi yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevreyi yaratmamıza, çoraklaşmayı önlememize, doğal ve organik beslenme ile sağlıklı yaşam sürmemize adım atılmasını sağlayacaktır.

TARIM HUKUKU DERNEĞİ

Bu gönderiyi paylaş

Comment (1)

Yoruma kapalı.