TARIM HER KOŞULDA DESTEKLENMELİ

Tarım Hukuku Derneği Başkanı Avukat Arsin Demir, tarımın ülkenin en stratejik sektörleri başında geldiğini belirterek, gelinen süreçte mutlaka desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin turizm, tarım, sanayi, maden ve yenilenebilir enerji kaynakları bakımından potansiyeli oldukça yüksek bir ülke olduğunu dile getiren Arsin Demir,  tarımın sürdürülebilir olması için bu potansiyelin planlı ve verimli kullanılmasının önemini dile getirdi.

Avukat Demir, “Bir ülkenin zenginliği, halkının huzur ve refah içinde yaşaması, sahip olduğu kaynakların çeşitliliği ve bu kaynaklardan elde edilen maksimum faydanın kamuya aktarımı ile sağlanmaktadır. Ülkemiz birçok alanda kaynak çeşitliliğine sahip olup en önemlisi bu kaynakları verimli ve etkin bir şekilde kullanabilecek genç nüfusa da sahiptir. Ülkemizin iklimsel özellikleri, toprak çeşitliliği, son dönemde yaşanan ve hala yaşamaya devam ettiğimiz salgın koşulları ve diğer etkenlerden dolayı dünyada tarım en önemli sektör haline gelmiştir. Ülkemiz tarımsal ürün, çeşitlilik ve kalite bakımından dünyanın önde gelen ülkelerindedir. Ancak bu gücün planlı ve verimli kullanılması tarımın sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır” dedi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMI ÖNEMLİ

Tarım sektöründe en önemli girdi maliyetlerinden birinin elektrik ve enerji harcamaları olduğuna dikkat çeken Arsin Demir, “Küresel enerji krizi ve doğalgaz tedarikçimiz İran devletinin doğalgaz kesmesinden dolayı son günlerde maalesef ülkemizde bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanmakta ve Sanayi tesislerinde üretim durma noktasına gelmektedir . Üretimin uzun süreli durması demek istihdamın yok olması ve enflasyonun tekrar artışa geçmesi demektir. Bir ayakkabı üreten fabrikanın elektriği olmamasından dolayı toplumun temel ihtiyaçlarından mahrum kalması pek beklenemez ancak tarımsal üretim yapan firmaların üretim yapamaması toplumun her kesimini derinden etkiler. Tarım sektörü de bu elektrik kesintilerine ve yüksek elektrik fiyatlarından payını almaktadır. Bu noktada tek bir çaremiz var o da yenilenebilir enerji. Ülkemizin her köşesinde güneş enerjisinden faydalanabiliriz” ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANIMI ARTMALI

Tarım Hukuku Derneği Başkanı Avukat Arsin Demir, çiftçilerin, sürekli artan maliyetlerin altında ezilmemesi ve tarlalardan uzaklaşmamaları için üretimde güneş enerjisinden yararlanmanın büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Demir sözlerine şöyle devam etti: “Özellikle gıda üretimi yapan firmalar çatılarına GES kurabilmektedir. En azından bu finansal güce sahip olduklarını düşünebiliriz. Maalesef ÇKS rakamlarına göre her geçen gün çiftçi üretimden uzaklaşıyor, köyünü ve tarlasını terk ediyor. Üretimden uzaklaşmasındaki en önemli etken ise üretim maliyetlerinin ciddi oranda artması. Çiftçinin sulama için tükettiği elektriğin maliyeti gittikçe artmakta. Bunun maliyeti ortadan kaldırmanın tek bir yolu var, o da; güneş enerjisinden faydalanmak. Mevzuat anlamında bir kaç değişiklikle üreticimiz rahatlıkla tarlasına, bahçesine tam anlamda güneş enerji santrali kurabilecek duruma gelebilecektir. Devletimiz üreticilerimizi ve çiftçilerimizi bir an önce bu santrallerin kurulması için mali açıdan desteklemelidir. TKDK, KKYDP gibi programların hibe destekleri var ancak yeterli değil ve her çiftçi bu olanaklara ulaşamamaktadır. Sulama birlikleri de ayrı bir sorundur. Sulama birliklerinin en temel amacı; çiftçiye suyu zamanında, verimli bir şekilde hat, kanal, kanalet sistemleri ile ulaştırması. Ancak bazı bölgelerde  bu sağlanmamakta ve çiftçi zorunlu olarak yer altı suyu kullanmaktadır. Çiftçi yer altı suyu kullansa da hizmet alamadığı sulama birliklerine su kullanım hizmet bedeli ödemeye devam etmektedir. Suyun mevcut yerinden getirilmesi ve  yer altından çekilmesi tarlalarda sulama yapılması için elektrik kullanılmaktadır. Hâlbuki; sulama birlikleri topladığı aidatlarla her tarlaya suyu ulaştırabilse çiftçinin en büyük maliyeti olan elektrik maliyeti ortadan kalkacaktır.”

Bu gönderiyi paylaş