tarım hukuku

TAHIL TOHUMU SERTİFİKASYONU VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TAHIL TOHUMU SERTİFİKASYONU VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 17/1/2008 tarihli ve 26759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahıl Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“2023 yılı uygulaması

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi kapsamında, 2023 yılı için arpa, buğday, yulaf, çavdar ve tritikale türlerinde beyanname vermek üzere yapılacak başvurular, 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen Akdeniz Bölgesi’nde bulunan iller için 1/5/2023 tarihine kadar, Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan iller için 15/5/2023 tarihine kadar, Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan iller için 1/6/2023 tarihine kadar, diğer bitki türlerinde ekim tarihinden itibaren 60 gün sonuna kadar kabul edilir ve üretimler, bu Yönetmeliğin diğer hükümlerine uygun olması halinde tohumluk olarak değerlendirilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Kaynak

Bu gönderiyi paylaş