ZİRAAT ODALARININ GİRİŞ ÜCRETİ VE YILLIK AİDATLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden: ZİRAAT ODALARININ GİRİŞ ÜCRETİ VE YILLIK AİDATLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 12/1/2005 tarihli ve 25698 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ziraat Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. “Birden fazla ziraat odasında işletmesi olan asli üyeler; ilk kayıt, kayıt güncellemesi ve benzeri işlemleri ikamet odasından yaptırdığında, tüm ilçelerdeki tarımsal mal varlıklarına ait giriş ücreti ve yıllık aidatlarını da ikamet odası aracılığıyla ödeyebilirler. Diğer oda ya da odalar adına tahsilat yapan ikamet odası, tahsil ettiği miktarı,...

Ziraat Odaları

          Tarımın, tarımsal üretimin, kendi kendine yetebilmenin, gıda arzının önemi özellikle salgın döneminde daha çok ortaya çıkmıştır. Örgütlü ve organize olmuş tarım yapıları, ülkelerde önemli görevler üstlenmişlerdir. Bu örgütlü ve organize olmuş tarım yapılarından biri de ülkemizdeki Ziraat Odaları’dır. Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği,  23 Mayıs 1957 tarih ve 9614 sayılı resmi gazetede yayımlanarak kurulmuşlardır. Ziraat Odaları meslek hizmetleri görmek, çiftçilerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, çiftçilik mesleğinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak,...