Ziraat Odaları

          Tarımın, tarımsal üretimin, kendi kendine yetebilmenin, gıda arzının önemi özellikle salgın döneminde daha çok ortaya çıkmıştır. Örgütlü ve organize olmuş tarım yapıları, ülkelerde önemli görevler üstlenmişlerdir. Bu örgütlü ve organize olmuş tarım yapılarından biri de ülkemizdeki Ziraat Odaları’dır. Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği,  23 Mayıs 1957 tarih ve 9614 sayılı resmi gazetede yayımlanarak kurulmuşlardır. Ziraat Odaları meslek hizmetleri görmek, çiftçilerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, çiftçilik mesleğinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak,...