YEREL YÖNETİMLERDE TARIMSAL DESTEKLER VE HAYVAN HASTANELERİNİN ÖNEMİ

Ahmet Baybars GÖĞEZ - Ekonomist Bugün bizlere öğretilen ezberlerden kurtulup, tersinden okuma alışkanlığımızı da kullanarak, zor bir konuyu çalışacağız. O nedenle yazacaklarımızın dayanağını oluşturan kanun ve yönetmeliklerin özetlerinden bir mevzuat taraması yapacağım. Başlangıçta sıkıcı gelse de sağlıklı bir analiz için gerekli olduğunu düşünüyorum. Hayvan üreticilerine “bir dokunup bin ah işittiğimiz” şikayetlerinin temelinde gübre ve yem fiyatlarının yüksekliğinin ardında “öğretilmiş çaresizliklerimiz” yatıyor aslında. Yapısal tedbirlerle saman, yem, karkas et vb. tarımsal ürünleri “paramız var ki ithal ediyoruz” mantığı yerine, bu ve benzeri ters...