YEM BİTKİLERİ VE YEMEKLİK TANE BAKLAGİL TOHUMLUĞU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından: YEM BİTKİLERİ VE YEMEKLİK TANE BAKLAGİL TOHUMLUĞU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 5/6/2015 tarihli ve 29377 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yem Bitkileri ve Yemeklik Tane Baklagil Tohumluğu Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “2023 yılı uygulaması GEÇİCİ MADDE 2- (1) 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen illerde, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında 2023 yılı tohumluk beyannameleri, kışlık ekim yapılan üretimlerde 1/6/2023, yazlık ekimlerde ise ekim tarihinden itibaren altmış gün içinde başvuru kuruluşuna verilir.” MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı...