Yargıtay Hukuk Daireleri Arasında İş Bölümüne Dair Yargıtay Büyük Genel Kurul Kararı

Yargıtay Başkanlığı'ndan Yargıtay Büyük Genel Kurul Kararı 27 Ocak 2023 tarih ve 32086 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yargıtay Başkanlar Kurulunun 07/01/2023 tarih, 1 sayılı kararı ile hazırlanan Yargıtay İşbölümü karar tasarısını görüşmek üzere Yargıtay Büyük Genel Kurulu önceden belli edilen 25.01.2023 Çarşamba günü saat:14.00'te İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonunda Birinci Başkan Mehmet Akarca Başkanlığında toplandı. Yargıtay Büyük Genel Kurul Kararı'na BURADAN ulaşabilirsiniz

Yargıtaydan ‘sahte sigortalı inek’ kararı

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, ölen sigortasız ineğine, sigortalattığı ineğin küpesini takan sanığa, "sigorta bedelini almak amacıyla dolandırıcılık" suçundan verilen yerel mahkeme kararını bozdu, sanığın beraatine karar verilmesine hükmetti. Elazığ'da hayvancılık yapan kişi, çiftliğindeki 76 hayvandan 44'üne sigorta yaptırdı. Poliçe kapsamında sigortalanan ineklere küpe takıldı. Çiftçi, sigortasız ineklerinden biri ölünce kulak küpe numarasıyla sigortalanan başka bir ineğin küpesini, ölenin kulağına takarak eksper çağırdı. Hasar tespit raporu düzenleyen sigorta eksperi, sigortalama işlemi öncesi çekilen görüntüler ile ölüm sonrası çekilen görüntüleri karşılaştırdı. İneklerin farklı olduğunun...

Ayıplı Tohum Satımı ve Bu Durumda Çiftçilerin Başvurabileceği Hukuki Yollar

Çiftçilerimize satılan tohumların ayıplı çıkması günümüzde sıklıkla karşılaşılabilen, çiftçilerimizi büyük zararlara uğratabilen bir durumdur. Çiftçinin satın aldığı tohumun çimlenmemesi, alınan tohumun belirtilenden farklı bir tür tohum olduğunun ortaya çıkması, tohumun hatalı olduğu için büyümemesi, tohumun satıcının tohumu satarken belirttiği özelliklere uymaması gibi haller tohumun ayıplı çıkmasına örnek gösterilebilir. Böyle bir durumda çiftçilerimizin çeşitli hakları mevcuttur. Bu hakların neler olduğundan bahsetmeden önce ayıbın ne türlü olabileceğinden bahsetmek gerekir. Öncelikle alınan tohumların ayıplı olduğu, tohumlar gözden geçirildiğinde (dışarıdan bakıldığında) anlaşılamıyorsa hukuki anlamda gizli...

YARGITAY’DAN EMSAL KARAR: “SULAMA BİRLİĞİ HİZMET VERMİYORSA ÇİFTÇİDEN SU ÜCRETİ TALEP EDEMEZ”

Adana ili Seyhan ilçesinde bulunan narenciye bahçesinin sulanmasına ilişkin, sulama birliği çiftçiden olan alacağını tahsil amacıyla takip başlattı ancak çiftçinin itirazı üzerine takip durdu. Bunun üzerine sulama birliği, itirazının iptali ile icra takibinin devamına ve çiftçinin icra inkâr tazminatına mahkûm edilmesine karar verilmesi için dava açtı. Sulama birliği; dava konusu alacağının ödenmesini, çiftçiye ait arazinin davacıya ait sulama kanallarından faydalandığını, anılan bahçelerdeki sulamadan dönen fazla suların uzaklaştırılması için DSİ’ye ait drenaj kanallarının kullanıldığını, çiftçinin  DSİ’ye ait servis yolunu kullandığını, davacının dava konusu...