Uluslararası İlişkilerde Tarımın Rolü

Uluslararası İlişkiler, kendi içerisinde değişen güvenlik anlayışının olması ve değişen aktör tanımlarının olması açısından son derece dinamik bir hareketliliğin yaşandığı, temelinde devletlerin, örgütlerin, toplumların ve bireylerin etkileşim içinde bulunduğu bir alandır. Değişen güvenlik anlayışı ve değişen aktör tanımı ile beraber uluslararası ilişkilerde bireylerin ve toplumların da güvenliği vurgulanır hale gelmiş, bu bağlamda gıda güvenliği uluslararası ilişkilerde önemli bir güvenlik alt başlığı olarak küreselleşme sonrası dönemi etkilemiştir. Buna bağlı olarak, uluslararası aktörlerin sayısındaki artış uluslararası alanda devlet-merkezci anlayışı değiştirmiş ve...