Uluslararası İlişkilerde Yükselen Gıda Milliyetçiliği.

Küresel arenada gıda milliyetçiliği kavramı yükselen bir trend olarak karşımıza çıkmaktadır. Gıda milliyetçiliği, temel anlamda, ülkelerin gıda güvenliğini sağlaması ve bu konuda öncelikli olarak kendi ihtiyacını karşılaması anlamına gelmektedir. Şüphesiz ki, ülkelerin öncelikli olarak kendi ihtiyaçlarını karşılaması, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek önemli bir gıda stoğunu ve yatırımını elinde barındırması anlamına gelmektedir. Temel anlamda küresel kapitalist ekonomiden anlaşılan ise, yatırım araçlarının stoklanmamasının gerekliliğidir. Gıda sektöründe, raf ömrü de göz önüne alındığında, ülkelerin ürettiklerini küresel ticaret zincirine ivedilikle dahil etmesi; sermayenin kar...