TARIMSAL ÜRÜNLER İHRACATINA YÖNELİK MEVZUAT, UYGULAMALAR VE SORUNLAR HAKKINDA KISA BİR DEĞERLENDİRME

Özdem İŞSEVER E. GÜMRÜK BAŞMÜFETTİŞİ CUSTOMS ADVISORS ETİK GÜMRÜK DNT. DNŞ. LTD. ŞTİ. Türkiye'de Tarım İstihdam, ihracat ve ulusal gelire yaptığı katkı ile önemli bir sektördür. Tarım sektörü, yıllara göre değişiklik gösterse de nüfusun yaklaşık ¼’ünü istihdam etmesi, sağladığı katma değer ve ihracat rakamları ile ön planda yer almaktadır. Ancak; tarımda verimliliği artırmada gerekli yatırımların zamanında yapılamaması, su kaynakları ile ilgili sorunlar ve girdi fiyatlarındaki önemli artışlar tarımsal istihdamın giderek gerilemesine, hizmet ve sanayi sektörlerinde çalışan insanların sayısının artmasına yol açmıştır. SGK verileri...