Merkez Bankası’ndan Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Tebliğ

02.01.2023 tarih ve 32061 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre; 13/01/2021 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 11,75 , alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 800,00 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir. Belirlenen bu oran ve tutar 1/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Tebliğe BURADAN...

“BASİRETLİ ÇİFTÇİ” KAVRAMI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

"Milletimiz çok büyük elemler, mağlubiyetler, facialar görmüştür. Bütün olanlardan sonra yine bu topraklarda  bulunuyorsa bunun temel sebebi şundandır ; "Çünkü Türk Çiftçisi bir eliyle kılıcını kullanırken, diğer elindeki     sabanla topraktan ayrılmadı. Eğer Milletimizin bütün ekseriyeti çiftçi olmasaydı biz bugün dünya yüzünde bulunmayacaktık."  1923 / Gazi Mustafa Kemal Atatürk GİRİŞ             Çiftçilik aslında tanımlara sığmayacak kadar kutsal bir meslek, çoğu zaman atalardan bırakılan bir görevdir. ''Çiftçi'' tanımı Türk Tarım Hukuku kapsamında yer alan çeşitli kanun ve yönetmeliklerde...