Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ ŞEKER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2022/10) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; şekerlerin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde hazırlanması, işlenmesi, üretilmesi, depolanması, taşınması, muhafaza edilmesi ve piyasaya arzını sağlamak üzere bu ürünlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, yarı beyaz şeker, beyaz şeker, ekstra beyaz şeker, şeker çözeltisi, invert şeker çözeltisi, invert şeker şurubu, glukoz şurubu, kurutulmuş glukoz şurubu, dekstroz veya dekstroz monohidrat, dekstroz veya susuz dekstroz, fruktoz ile pudra şekerini kapsar. (2) Bu Tebliğ,...