TARIM VE ORMAN UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

Tarım ve Orman Bakanlığından: TARIM VE ORMAN UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tarım ve orman uzman yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme ve yeterlik sınavları, tarım ve orman uzmanlığına atanmaları ile tarım ve orman uzman ve uzman yardımcılarının çalışma usul ve esasları, görev, yetki, hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, tarım ve orman uzman yardımcılığı yarışma sınavına katılacak adaylar ile tarım ve orman uzman ve uzman yardımcılarını kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek...