TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından: TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/48) BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların desteklenmesine dair usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti verecek tarım danışmanları ile kuruluşlar ve sorumlulukları, desteklemeye başvuracak kişi ve kuruluşlar, başvuru iş ve işlemleri, destekleme ödemesi kriterleri, desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler, desteklemenin geri alınması...

Gıda etiketlerinde yanıltıcı ifade, isim, görsel kullanılamayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde değişiklik öngören taslağı hazırladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, "gıda etiket yönetmeliğinde" değişikliğe gidiyor. Hazırlanan taslağa göre, gıda etiketlerinde yanıltıcı ifade, isim ve görseller kullanılamayacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 3'üncü Tarım Orman Şurası'nda alınan "gıda okuryazarlığının artırılması ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi" kararları doğrultusunda çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda Bakanlığın hazırladığı Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde değişiklik öngören taslak, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün internet sitesinde görüşe...

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ'de değişiklik yaptı. 08.05.2021 tarih ve 31478 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'de; 25/11/2020 tarihli ve 31315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/31)’in EK-2’sindeki “Destekleme Uygulama Takvimi”nde yer alan “Hububat Baklagil ve Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş; “Destekleme Uygulama Takvimi” içerisinde yer alan...

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK" 25 Nisan 2021 tarih ve 31465 sayılı remi gazetede yayımlandı. Yönetmelikte "27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “imza sirküleri ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır." ifadesi yer almıştır. Yönetmeliğe BURADAN ulaşabilirsiniz.

Hayvancılık işletmelerine iyi tarım uygulamalarına uyum sağlama zorunluluğu getirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliğinin önlenmesine yönelik tebliğde düzenlemeye gitti. Bakanlık tarafından hazırlanan "Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik İyi Tarım Uygulamaları Kodu Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak 11 Şubat 2021'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre, "nitrat eylem planı" tebliğe eklendi. İyi tarım uygulamaları kodu nitrata hassas bölgelere özgü hazırlanan nitrat eylem planları ile uygulanacak. Nitrata hassas bölgelerde, yılda 1600 kilogram ve üzeri azot üreten hayvancılık işletmeleri hayvansal gübre deposu ve...

TKDK DESTEKLERİ NELERDİR? NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Tarım Hukuku Derneği olarak bugüne kadar çok geniş bir yelpazede birçok konudan söz ettik. Bu yazıda da en az diğerleri kadar önemli olan bir konuyu sizlerle buluşturmayı hedefledik: Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu. Yazının devamında bu kurum için “TKDK” kısaltmasıyla devam edeceğiz. TKDK Nedir? Bilindiği üzere Avrupa Birliği tarafından birçok proje geliştirilmekte; bu projelerle Avrupa Birliği tarafından eş güdümlü eylemlerin arttırılması amaçlanmaktadır. Ekonomi ve politika alanlarında, sosyal, kültürel alanlarda, teknolojik, sağlık ve eğitim alanlarında gelişimler hedeflenmektedir. Böylelikle AB ile dış ilişkiler...

TOPLULAŞTIRMADA 2023 HEDEFİ 8,5 MİLYON HEKTAR

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, ülkemizin 2023 hedeflerine paralel olarak öncelikle ekonomik olarak sulanabilir 8,5 milyon hektar alanda modern sulama projeleriyle birlikte ve eş zamanlı olarak arazi toplulaştırma projelerini de hayata geçirecek. Yaklaşık 28 milyon hektar tarım alanının bulunduğu ülkemizde verimliliği artırıcı tedbirlerin başında arazi toplulaştırması ve sulaması geliyor. Ülkemizdeki tarım alanlarının 14.2 milyon hektarı ise arazi toplulaştırması yapmaya uygun alanlardan oluşuyor. Bu çerçevede 2018 yılına kadar değişik kurum ve kuruluşlar tarafından 8.2 milyon hektar...