BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından: BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2022/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, üçüncü maddede yer alan eşyaların ihracatının düzenlenmesidir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararının 2 nci ve 3 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Yetki MADDE 3 – (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) veya gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapmaya Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilidir. Yürürlük MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. (2)...

TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ İTHALATINDA VERGİ ORANLARI DEĞİŞTİ

Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı tarım ve gıda ürünleri ithalatında gümrük vergisi oranları yeniden düzenlenirken, ek mali yükümlülük de getirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı tarım ve gıda ürünleri ithalatında gümrük vergisi oranları yeniden düzenlenirken, bazı ülkeler için istisnalar hariç ek mali yükümlülükler de getirildi. İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4107), 22 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Sarımsak ithalatında gümrük vergisi değişti, ek mali yükümlülük geldi Taze ve kuru sarımsak ile kurutulmuş sarımsak ithalatında Bosna-Hersek ve Kosova için “0” olarak düzenlenirken, diğer...