TARIM SİGORTALARI HAVUZU TARAFINDAN 2023 YILINDA KAPSAMA ALINACAK RİSKLER, ÜRÜNLER VE BÖLGELER İLE PRİM DESTEĞİ ORANLARINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

TARIM SİGORTALARI HAVUZU TARAFINDAN 2023 YILINDA KAPSAMA ALINACAK RİSKLER, ÜRÜNLER VE BÖLGELER İLE PRİM DESTEĞİ ORANLARINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR 29.12.2023 tarih ve 32414 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara BURADAN ulaşabilirsiniz.

Tarım Sigortaları Havuzu’nda Değişiklik Yapıldı

"Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2022 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın yürürlüğüne konulmasına, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12. ve 13. maddeleri ile 5488 sayılı Tarım Kanununun 19. maddesi gereğince karar verilmiştir. Karara BURADAN ulaşabilirsiniz.