YASALARLA TARIM ALANLARININ KORUNMASI

Toprak, su ve hava gibi yaşamın zorunlu unsuru olan ve üretilemeyen varlıktır. Toprak, su ve havanın kirli olması tarımsal ürünlerin kalite ve miktarını olumsuz yönde etkilemektedir. Kirli toprak, su ve hava ortamında yetişen tarımsal ürünler tüm canlıların sağlığı için tehlike oluşturmaktadır. Çevre kirliliği nedeniyle insanlar;  kanser, akciğer hastalıkları, genetik bozukluklar, depresyon gibi hastalıklarla mücadele etmektedirler. Ülkemize 1950’li yıllarda başlayan çevre kitliliği 1970’li yıllarda fark edilmiş; 1980’li yıllarda ise hızını arttırmıştır. Özellikle 20. Yüzyılda yaşanan hızlı sanayileşme; sanayi atıklarının çevre üzerindeki olumsuz etkileri, insan...