DEPREM ÜLKESİNDE TARIM VE TARIM SİGORTASI

A) DEPREM KAVRAMI Deprem, Tektonik kuvvetlerin veya volkan faaliyetlerinin etkisiyle yer kabuğunun kırılması sonucunda ortaya çıkan enerjinin sismik dalgalar hâlinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzünü kuvvetle sarsması olayıdır. Fay, Tektonik hareketlerin etkisiyle yer kabuğunun kırılarak yer değiştirmiş kısmı. Fay düzlemi üzerindeki hareketin şekline göre fayları; eğim atımlı ve doğrultu atımlı biçiminde ikiye ayırmak mümkündür. Eğim atımlı faylar hareket eden blokların yönü esas alınarak normal fay, ters fay, bindirme fayı gibi adlar almaktadır. Doğrultu atımlı faylar ise, karşı blokun hareket yönüne göre...

Sulama Yapamazsak Gıda Güvencemiz Olmaz !

Dursun Yıldız - Su Politikaları Derneği Başkanı Sulama Yapamazsak Gıda Güvencemiz Olmaz ! 27 02 2021 Her  insan, gerektiğinde yeterli  kalite  ve  miktarda, ihtiyaçlarını  karşılayacak,  inanç  ve  kültürüne  uygun,  sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmelidir. Bu temel,vazgeçilmez,evrensel bir haktır. Ancak günümüzde,  gıdaya  erişimin  hakça  olduğunu  söylemek  pek mümkün  görünmüyor. 1996  yılındaki Dünya Gıda Zirvesi’nde herkesin gıdaya erişiminin insanlık hakkı olduğu vurgulanmış, o gün  840 milyon  olan dünya  aç  insan  sayısının  2015  yılına  kadar en az yarıya indirilmesi  hedefi  konmuştu. Ancak  2006 yılına gelindiğinde...

Ziraat Odaları

          Tarımın, tarımsal üretimin, kendi kendine yetebilmenin, gıda arzının önemi özellikle salgın döneminde daha çok ortaya çıkmıştır. Örgütlü ve organize olmuş tarım yapıları, ülkelerde önemli görevler üstlenmişlerdir. Bu örgütlü ve organize olmuş tarım yapılarından biri de ülkemizdeki Ziraat Odaları’dır. Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği,  23 Mayıs 1957 tarih ve 9614 sayılı resmi gazetede yayımlanarak kurulmuşlardır. Ziraat Odaları meslek hizmetleri görmek, çiftçilerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, çiftçilik mesleğinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak,...

TARIM SİGORTASI KAPSAMINDA ÜRÜNLER, RİSKLER, BÖLGELER VE PRİM DESTEĞİ ORANLARI BELİRLENDİ

25 Kasım 2020 tarih ve 31315 sayılı resmi gazetede 3205 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Ekli “Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2021 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler İle Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulmasına, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12. ve 13. maddeleri ile 5488 sayılı Tarım Kanununun 19. maddesi gereğince karar verilmiştir. Karara BURADAN ulaşabilirsiniz

GIDA, TARIM VE ORMAN ALANINDA DÜZENLEMELER YAPAN KANUN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

“Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki Kanun”, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yasa, tarım arazilerinin hobi bahçesi gibi yöntemlerle amacı dışında kullanımına hapis ve para cezası verilmesini, bu arazilerdeki izinsiz yapıların yıkılması, tütün ve alkollü içkilerin satışı, özel ormanlar ve şeker piyasasına yönelik bazı düzenlemeler içeriyor. Av. Arsin Demir ”Tarım arazileri tarımsal amaç dışında kullanılamayacak” Konu hakkında açıklamada bulunan Tarım Hukuku Derneği başkanı Av. Arsin Demir “Öncelikle İzmir’de yaşanan depremde yaşamını yitirenlere Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara, mağdurlara acil şifalar dilerim. İzmir halkı dayanışma,...

TARIMSAL SULAMADA GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANIMI

Ülkemiz tarımsal ürün, çeşitlilik ve kalite bakımından dünyanın önde gelen ülkelerindedir. Ancak bu gücün planlı ve verimli kullanılması tarımın sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır.  Pandemi süresince tarımsal üretiminin ve gıda arz güvenliğinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Üretimin niceliğini ve niteliğini belirleyen, olmazsa olmazın su ve sulama yöntemlerinin olduğu bilinmektedir. Sulama yöntemleri; geleneksel sulama yöntemi ve modern sulama yöntemi olarak ikiye ayrılmaktadır. Bir çiftçinin tarlasını sulamasında en büyük maliyetlerinden biri elektrik maliyetidir. Sulama döneminde dekara ve ürüne bağlı...

MEVZUATIMIZDA SERALARIN HUKUKİ NİTELİĞİ

Sebze, meyve ve çiçek gibi kültür bitkilerinin normal açıkta yetiştirme mevsimlerinin dışında, ekolojik faktörlerin kontrolü sayesinde yetiştirilmelerine imkan veren, yıl boyunca bitkisel üretim yapılmasını ve daha yüksek verim, kalite ve erkenci ürün elde edilmesini sağlayan yapay yetiştirme mekânlarına “sera”; seralarda yapılan bitkisel üretime ise “seracılık” veya örtü altı yetiştiriciliği adı verilmektedir. Hızla artan dünya nüfusuna paralel olarak, artan gıda talebinin karşılanması ve mevsimi dışında sebze ve meyve talebinin karşılanabilmesi için, birim alandan yüksek verimin alındığı seracılık, tüm dünyada her geçen...

TARIM HUKUKU DERNEĞİ”NDEN ÇİFTÇİ TALEPLERİ İÇİN CUMHURBAŞKANLIĞINA MEKTUP

Tarım sektörünün öneminin daha net anlaşıldığı koronavirüs pandemisi sürecinde Tarım Hukuku Derneği çiftçinin sorunlarını ve taleplerini içeren mektubu Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıklara yolladı. Tarım Hukuku Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Arsin Demir, corona pandemisinin tarımsal üretim ve gıda arz güvenliğinin önemini bir kez daha gün yüzüne çıkardığını belirterek, tarım sektörünün sesini duyurmak için harekete geçtiklerini söyledi. Tarım ve gıdanın, milli savunma kadar önemli olduğu ve göz ardı edilemeyecek bir noktada bulunduğunun tüm kesimlerce kabul edildiğini vurgulayan Demir, Cumhurbaşkanlığı’na ve ilgili bakanlıklara...

TARIMSAL ARAZİLERDE ÖNALIM HAKKI

Önalım hakkı; paylı mülkiyette herhangi bir paydaşın payını üçüncü kişilere satması halinde diğer paydaşlara söz konusu payı öncelikle satın alma hakkı veren bir haktır. Türk Medeni Kanunu’nda paylı mülkiyette paydaşlara tanınan yasal önalım hakkı 2014 yılında yapılan bir düzenleme ile tarım arazilerinde sınırdaş tarımsal arazi maliklerine de tanınmıştır. Buna göre tarımsal bir arazinin satılması halinde sınırdaş tarımsal arazi malikinin önalım hakkı bulunmaktadır. Diğer bir deyişle komşu tarlalar arasında bir satış yapılacaksa öncelikli alım hakkım komşu tarla sahiplerinin olacaktır. Bu düzenlemenin...

SULAMA BİRLİKLERİ İLE İLGİLİ MEVZUATIN ve YARGI KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GİRİŞ Hayatın, insanlığın, medeniyetlerin temel kaynağı sudur. Dünyanın yüzde 70.8 'i yani yaklaşık 3/4 'ü , vücudumuzdaki kanın %92 si, kemiklerin %22 si ve beyin ile kasların %75 'si sudan oluşmaktadır. Su tarımın da vazgeçilmezidir. Her ne kadar dünyada susuz tarım çalışmaları yapılıyor olsa da nüfusu artan insanoğlunun temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli olan gıda ve tarımsal üretimin de suya olan ihtiyacı artarak devam etmektedir. Türk su hukuku ve tarım hukuku karmaşık ve dağınık haldedir. Tarımsal üretiminin devamlılığı için çiftçilerimizin suya olan...