TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM VE İHALE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM VE İHALE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 17/5/2006 tarihli ve 26171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “maddesinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “(a) ve” ibaresi eklenmiştir. MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (fff) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “d) Alım: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez ve işletmelerinin iştigal konularını gerçekleştirebilmek için kendi bünyeleri dışından tedarik edecekleri, Kamu İhale...