TÜRKİYE’DE MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ

     TÜRKİYE’DE MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ       GİRİŞ İnsanlığın varoluşundan bu yana yaşamın kaynağı olan toprağın, tarımın ve tarımsal üretimin tarihi süreçte artan önemi birçok alanda kendisini göstermektedir. En eski üretim faaliyetlerinden biri olan tarım; günümüze kadar insanı, toplumu ve dolayısıyla devleti ilgilendiren geniş ve köklü bir alandır. Öyle ki, devlet stratejilerinin ve politikalarının, hukukun ve ekonominin toprak ve tarım sektörü çevresinde doğup geliştiği söylenebilir. Binlerce yıllık tarihiyle tarım sektörünün gelişmesi, artan nüfusun ve bu artışa bağlı taleplerin karşılanma...

ÇOCUK İŞÇİ KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE GEÇİCİ TARIM İŞÇİLİĞİ

Hangi konu özelinde olursa olsun çocuk hukuku alanında çalışmaya başlamanın ilk gereği çocukluk döneminin başının ve sonunun tespiti amacıyla, tıp ve psikoloji bilimlerine başvurmak suretiyle “çocuk” kavramını irdelemek olacaktır. Zira bu noktada “Çocuk kimdir, çocukluk ne zaman sona erer, çocuğa özgü hukuki düzenlemelere neden ihtiyaç duyulur?” gibi soruların öncelikle yanıtlanması, çalışmanın çıkış noktasının ve güzergahının belirlenmesinde hayati önem taşımaktadır. Bu sebeple “çocuk işçi” konusunu incelemeye başlamadan önce mevzuatımızda kullanılan ifadelerle “çocuk” kavramını incelemekte fayda vardır. Türk hukuk sisteminde istisnalar dışında...