TARIM ARAZİLERİNDE KADASTRO ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA “SINIRLARIN YANLIŞ BELİRLENMESİ” SORUNUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

TARIM ARAZİLERİNDE KADASTRO ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA “SINIRLARIN YANLIŞ BELİRLENMESİ” SORUNUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Giriş Tarım, insanların beslenme ihtiyaçlarını karşılamak ve gıda üretmek amacıyla yaptıkları faaliyetlerin başında gelir. Tarım, doğal kaynakları uygun girdilerle birlikte kullanarak yapılan her türlü üretim, yetiştirme, işleme ve pazarlama faaliyetleri anlamına gelmektedir. Tarım sektörü, ülkelerin ekonomik kalkınması ve gıda güvencesi açısından büyük önem taşır. Tarım arazisi; toprak, topografya ve iklimsel özellikleri tarımsal üretim için uygun olup, hâlihazırda tarımsal üretim yapılan veya yapılmaya uygun olan veya imar, ihya, ıslah edilerek tarımsal üretim yapılmaya...

Türkiye’de yabancılara tarım arazisi satışı mümkün mü?

Türkiye’de yabancılara tarım arazisi satışı mümkün mü? Giriş Teknolojinin hayatımıza hızla girmesiyle beraber küreselleşme kavramı da güncel perspektifte kendine geniş bir yer buldu. Bunun sonucu olarak sınırlar, siyaseten olmasa da fikren ortadan kalkma noktasına geldi. Artık kişiler için de firmalar için de iletişim saniyeler içinde, ulaşım ise dakikalar içinde halledilebilir bir hale büründü. Tüm bu gelişmeler ışığında ekonomi, küresel ölçekli bir nitelik kazanarak yabancı gerçek ve tüzel kişiler, yurt dışında gayrimenkul alma fikrine sahip olmaya ve buna pozitif bakmaya başladılar. Böylelikle ülkelerin...

TARIMSAL ARAZİLERDE ÖNALIM HAKKI

Önalım hakkı; paylı mülkiyette herhangi bir paydaşın payını üçüncü kişilere satması halinde diğer paydaşlara söz konusu payı öncelikle satın alma hakkı veren bir haktır. Türk Medeni Kanunu’nda paylı mülkiyette paydaşlara tanınan yasal önalım hakkı 2014 yılında yapılan bir düzenleme ile tarım arazilerinde sınırdaş tarımsal arazi maliklerine de tanınmıştır. Buna göre tarımsal bir arazinin satılması halinde sınırdaş tarımsal arazi malikinin önalım hakkı bulunmaktadır. Diğer bir deyişle komşu tarlalar arasında bir satış yapılacaksa öncelikli alım hakkım komşu tarla sahiplerinin olacaktır. Bu düzenlemenin...