Türkiye’de yabancılara tarım arazisi satışı mümkün mü?

Türkiye’de yabancılara tarım arazisi satışı mümkün mü? Giriş Teknolojinin hayatımıza hızla girmesiyle beraber küreselleşme kavramı da güncel perspektifte kendine geniş bir yer buldu. Bunun sonucu olarak sınırlar, siyaseten olmasa da fikren ortadan kalkma noktasına geldi. Artık kişiler için de firmalar için de iletişim saniyeler içinde, ulaşım ise dakikalar içinde halledilebilir bir hale büründü. Tüm bu gelişmeler ışığında ekonomi, küresel ölçekli bir nitelik kazanarak yabancı gerçek ve tüzel kişiler, yurt dışında gayrimenkul alma fikrine sahip olmaya ve buna pozitif bakmaya başladılar. Böylelikle ülkelerin...