TAHIL TOHUMU SERTİFİKASYONU VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından: TAHIL TOHUMU SERTİFİKASYONU VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 17/1/2008 tarihli ve 26759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahıl Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “2023 yılı uygulaması GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi kapsamında, 2023 yılı için arpa, buğday, yulaf, çavdar ve tritikale türlerinde beyanname vermek üzere yapılacak başvurular, 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen Akdeniz Bölgesi’nde bulunan iller için 1/5/2023 tarihine kadar, Güney Doğu Anadolu...