ÇİĞ SÜT DESTEĞİ VE SÜT PİYASASININ DÜZENLENMESİ UYGULAMA TEBLİĞİ

Tarım ve Orman Bakanlığından: ÇİĞ SÜT DESTEĞİ VE SÜT PİYASASININ DÜZENLENMESİ UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2023/8) BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; çiğ süt üretimi ve kalitesi ile uygulanan hayvancılık politikalarının etkinliğini artırmak suretiyle çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliği sağlamak üzere yetiştiricilerin desteklenmesidir. (2) Bu Tebliğ, 9/1/2023 tarihli ve 6655 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2023-2024 Yıllarında Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Kararda yer alan destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsar. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488...

200 litre sütü imha edilen çiftçi AYM tarafından haklı bulundu

Manisa'nın Gördes ilçesinde hayvancılık ile uğraşan çiftçinin hukuk mücadelesi sonucunda, Anayasa Mahkemesi tarafından haklılığı kesinlik kazandı. Çiftçiye ait işletmede bir büyükbaş hayvanın kuduz hastalığı nedeniyle öldüğünün tespiti üzerine, Gördes Hayvan Sağlığı Zabıta Komisyonu, hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla kuduz riski alanı içinde yer alan çiftçiye ait işletme ile başka hayvancılık işletmelerinin bulunduğu mahalleyi karantina altına aldı. Komisyon, karantina tedbirleri kapsamında çiftçiye ait hayvanların sütlerinin imha edilmesine karar verdi. Bunun üzerine çiftçi, Gördes İlçe Tarım Müdürlüğü'ne başvurarak; karantina nedeniyle günlük 200 litre sütü...

SÜT HUKUKU (Mevzuat Açısından Değerlendirme)

SÜT HUKUKU (MEVZUAT KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME) GİRİŞ Süt içerdiği çok çeşitli besin maddelerinden dolayı tüm memeli canlılarda organizmanın gereksinimlerini karşılayabilen hayati önemdeki temel gıdalardan birisidir. Ülkemiz mevzuatında birçok yerde süt kavramı geçmekte olup önemi tartışmasız olan bu gıdanın hukuki yönden değerlendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Yazımızda süt kavramı hukuki yönden ortaya konulmaya çalışılacak ilgili mevzuata da yer verilecek, bu doğrultuda süt üretiminde sağlanan desteklerden de örneklerle bahsedilerek akabinde süt ürünlerinin ihraç edilmesi konusuna değinilecektir. Aktarılacaklar  doğrultusunda bir anlamda “süt hukuku” ortaya konulmaya çalışılarak...