Pirincin Tarihsel ve Hukuki Yolculuğu: Çeltik Üretimi ve Mevzuat İncelemesi

Pirinç dünyadaki insanların yarısından fazlasının besin ihtiyacını karşılayan bir tahıl ürünüdür. Diğerlerinin aksine suda eriyen oksijeni kullanarak su içerisinde yetişebilir. Genellikle tropik ve ılıman iklimde üretimi yapılmaktadır. Tarih sahnesine çıkış yeri olarak Çin kabul edilse de bu konu hakkında tartışmalar bulunmaktadır. Orta çağda Avrupa’ya yayılmış olup 1500 lü yıllarda Türkiye’de ekimine başlandığı düşünülmektedir. Osmanlı döneminde kısıtlı bir alanda üretimi yapıldığı için başlarda lüks bir besin kaynağı sayılmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk önderliğinde Tosya ilimizde ilk çeltik fabrikası kurulmuş olup...

Kırsal Kalkınmayı Güçlendirecek Genelge Yayımlandı

“Ulusal Kırsal Kalkınma Strateji Belgesi” Genelgesi 26 Ekim 2020 tarih ve 31287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Genelgede şu ifadelere yer verildi; "Sürdürülebilir kırsal kalkınma için, ekonomik,sosyal ve çevresel değişimlere karşı dayanıklı,üretken,rekabetçi ve kapsayıcı bir kırsal toplum vizyonu çerçevesinde, çok sektörlü ve çok paydaşlı bir kırsal kalkınma politikasınin yürütülmesi esastır.". Genelgeye BURADAN ulaşabilirsiniz.  

TARIM HUKUKU DERNEĞİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GÜVENLİ GIDA İÇİN ÇALIŞACAK

Merkezi İzmir’de olan Tarım Hukuku Derneği, tarım sektöründe yaşanabilecek sorunların çözülmesi ve halkın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Tarım Hukuku Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Arsin Demir, Türkiye’nin tarım sektörünün mevzuatsal açıdan yeterince korunmadığını ve hak ettiği şekilde temsil edilmediğini ifade ederek, bu alanda sağlayacakları güçbirliği ve yayınlayacakları raporlarla hem üreticiye hem de tüketiciye destek olmak istediklerini söyledi. 5 aydır faaliyette olan derneğin çalışmaları hakkında bilgi veren Avukat Arsin Demir, “Aralarında hukukçu, ekonomist, siyaset bilimci, ziraat, orman ve...