SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEME TEBLİĞİ

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliģi 17 Aralık 2021 tarih ve 31692 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. 17 Aralık 2021 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31692 TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEME TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2021/48)   Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 10/11/2021 tarihli ve 4760 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar kapsamında su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilecek su ürünleri desteği ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1)...