Sulama Yapamazsak Gıda Güvencemiz Olmaz !

Dursun Yıldız - Su Politikaları Derneği Başkanı Sulama Yapamazsak Gıda Güvencemiz Olmaz ! 27 02 2021 Her  insan, gerektiğinde yeterli  kalite  ve  miktarda, ihtiyaçlarını  karşılayacak,  inanç  ve  kültürüne  uygun,  sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmelidir. Bu temel,vazgeçilmez,evrensel bir haktır. Ancak günümüzde,  gıdaya  erişimin  hakça  olduğunu  söylemek  pek mümkün  görünmüyor. 1996  yılındaki Dünya Gıda Zirvesi’nde herkesin gıdaya erişiminin insanlık hakkı olduğu vurgulanmış, o gün  840 milyon  olan dünya  aç  insan  sayısının  2015  yılına  kadar en az yarıya indirilmesi  hedefi  konmuştu. Ancak  2006 yılına gelindiğinde...