UYUŞMAZLIKLAR SON BULACAK! TARIMDA YENİ DÖNEME GEÇİLİYOR: FİYAT HAKEMİ…

Tarımda uygulanan sözleşmeli üretimin yasal altyapıya kavuşturulması düzenleme geliyor. Buna göre çiftçi ile alıcı arasındaki uyuşmazlıkların daha hızlı çözümlenmesi amacıyla ‘tüketici hakem heyeti’ gibi bir modelin oluşturulması planlanıyor. Böylece uzun süre saklanma imkanı olmayan tarımsal ürünlerin bozulmasının da önüne geçilmiş olacak. Tarım ve gıda güvenliğinin sağlanması noktasında öne çıkan sözleşmeli tarımla ilgili yasa teklifinde sona yaklaşıldı. AK Parti tarafından hazırlanacak teklifin kısa süre içerisinde Meclis’e sunulması bekleniyor. Yeni Şafak’ın haberine göre, Türkiye’de yasal bir mevzuatı olmamasına rağmen üretici ile sanayici arasında kendilerinin belirlediği...

Sözleşmeli tarımda reform

Tarımda sözleşmeli üretim modeli, üretici lehine yenileniyor. Sözleşmeler üç nüsha yapılacak, bir nüshası denetleme yetkisine sahip olacak Tarım Bakanlığı’nda bulunacak. Tarımsal üretim ve gıda güvenliğinin sağlanması noktasında pandemi döneminde öne çıkan sözleşmeli üretim modeline yeni yasa geliyor. Hukuki altyapının eksik olması nedeniyle özellikle üretici aleyhine yaşanan sorunların ortadan kaldırılmasını öngören taslak çalışmaya göre, sözleşmeler Tarım Bakanlığı’nın gözetiminde yapılacak, üç nüsha olarak düzenlenecek sözleşmenin bir nüshası Bakanlıkta kalacak, Tarım Bakanlığının denetim yetkisi olacak. Üretici ve alıcı arasında yaşanan fiyat anlaşmazlıkları Tarım ve...

SÖZLEŞMELİ TARIMIN MEVZUAT AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

SÖZLEŞMELİ TARIMIN MEVZUAT AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İnsanın insan ile bireyin  toplum ile ve  vatandaşın devletle  ilişkileri karşılıklı yazılı ve sözlü sözleşmeler temelinde süregelmiştir. Sözleşme ilişkisinin tarihsel gelişimi de, onun bugünkü halini almasını sağlamış ve kurallar, teknolojinin ve bilimin gelişmesi, mevzuatın değişmesi  ile bugünkü çerçevesine ulaşmıştır. Bugün sözleşmenin ne demek olduğuna baktığımızda Türk Borçlar Kanununun 1. maddesi bize bu cevabı verecektir. TBK m 1’e göre sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. Sözleşmenin daha çok iki insan veya iki özel...