Tarımsal İşletmelerde Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) uzun zamandır hem uygulamada hem de yapılan akademik çalışmalarda odak konusu olmaktadır. Araştırmacılar tarafından ilk olarak 1950’li yıllarda ele alınan KSS, daha sonrasında önceki araştırmalara dayanarak ekonomik, yasal, etik ve filantropik olmak üzere dört sınıfta incelenmeye başlanmıştır. Bu inceleme hala literatürde KSS’yi tanımlamak üzere kullanılan en yaygın çalışmadır. Genel olarak KSS, şirketlerin sosyal ve çevresel kaygıları ticari operasyonlarına entegre ettikleri bir yönetim kavramıdır. Diğer bir taraftan KSS, bir şirketin gönüllü olarak sorumluluk alması anlamı taşıdığından...