SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM DESTEĞİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

7029 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre; ekli "2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine ilişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19. maddesi gereğince karar verilmiştir. Kararın tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz

Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı

2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir. İlgili karara BURADAN ulaşabilirsiniz.