TARIM HUKUKU’NUN TANIMI, AMACI, KAPSAMI BAKIMINDAN İNCELENMESİ İLE DİĞER HUKUK DALLARI VE ALT DİSİPLİNLERLE OLAN İLİŞKİLERİNİN

TARIM HUKUKU’NUN TANIMI, AMACI, KAPSAMI BAKIMINDAN İNCELENMESİ İLE DİĞER HUKUK DALLARI VE ALT DİSİPLİNLERLE OLAN İLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ DERLEYEN: Av. Selen AYDALGA 02/05/2020 TARIM HUKUKU’NUN TANIMI, AMACI VE KAPSAMI: İlk dönemlerde toprakla insan arasındaki ilişkileri inceleyen hukuk dalı olarak ortaya çıkan tarım hukuku, tarımsal faaliyetlerde meydana gelen gelişmeler sonucunda toprak-insan ilişkileri dışında devletle olan ilişkileri de içine alan kapsamlı bir hukuk dalı haline gelmiştir. Başlangıçta tarım hukukunun konusunu, toprakla insan arasındaki ilişkiler oluştururken, devletin bu alana yönelik müdahaleleri, insan-toprak-devlet arasında ortaya çıkan tarım kesimine yönelik her türlü ilişkinin esas...