Tarım ve orman alanında düzenlemeleri içeren kanun teklifi yasalaştı

Orman ve Tarım alanında düzenlemeler içeren yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanuna göre tarım sektöründe sözleşmeli üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli düzenlemeler yapılacak, orman yangınlarına sebep olanlara verilen cezalar artırılacak. Kanuna göre, lif, tohum ve sap üretimi ile ilaç etkin maddesi elde etmeye yönelik çiçek ve yaprak üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği, Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tabi olacak. İlaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği veya işlenmesi, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünce yapılacak ya da yaptırılacak. Gerektiğinde...

ORMAN TARIMI / ENDÜSTRİYEL PLANTASYON*

Av. Ali Osman BAŞLI** Öncelikle ifade etmek gerekir ki ‘’Ormanlar tarımın sigortasıdır.’’ Deyimi gerçek bir ifadedir. Gerek iklim üzerindeki olumlu etkisi, gerek su rejiminin düzenlenmesi ve erozyon üzerindeki olumlu etkisi ve gerekse insanlığın ihtiyacı olan ekosistem unsurlarını barındırması bakımından ormanların varlığı tarımsal faaliyetler üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır. Günlük hayatta orman içinde yaşayan insanların uğraşları genel olarak ormanların aleyhine, tarımın lehine sonuç doğurmakta olduğu söylenebilir. Bu düşünce gerçeğe aykırı değildir. Çünkü Dünya genelinde ormanların yakılarak yâda kesilerek/sökülerek tarım alanlarına dönüştürülmediğini söylemek mümkün...