ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 13/6/2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “6/2/2023 tarihinde vuku bulan depremler dolayısıyla kredi taksitlerinin ertelenmesi GEÇİCİ MADDE 3- 6/2/2023 tarihinde vuku bulan depremler dolayısıyla genel hayata etkili afete maruz kalan illerde bu Yönetmelik hükümleri kapsamında kredi kullandırılan orman köylüleri ve kooperatiflerinin, 6/2/2023 tarihi ile 31/7/2023 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kredi taksitleri, başvuru şartı aranmaksızın 31/12/2023 tarihine kadar...

Orman Köylüleri Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı

Orman sınırları içinde kaldığı kesinleşmiş orman kadastrosu sonucunda tespit edilen tapulu taşınmaz için tazminat ödenmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Ankara ili Mamak ilçesinde bulunan 38.000 m2 büyüklüğündeki taşınmaz, tarla vasfıyla gerçek kişiler adına tapuda kayıtlı iken başvurucu tarafından 1996 yılında 17 Bin TL bedelle satın alınmış ve taşınamz başvurusu adına tescil edilmiştir. Söz konusu taşınmazın 2.680 M2'lik bölümünün 22.11.2014 tarihinde ilan edilen orman kadastrosu tutanaklarında "Alıçlar-1 Devlet ormanı" sınırları içinde kaldığı tespit...