PEMBEKURT İLE MÜCADELE HAKKINDA YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından: PEMBEKURT İLE MÜCADELE HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, pamuk üretimi yapılan yerlerde Pembekurt (Pectinophora gossypiella Saund.) zararını önlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Pembekurt ile mücadele kapsamında çırçır prese fabrikalarının, pamuk üreticilerinin, kütlü pamuk, pamuk küspesi ile tohumluk ve yağlık çiğit üretimi ve ticaretini yapanların, pamuk sap ve artıklarını depolayan, işleyen ve/veya hammadde olarak kullanan kişi ve kuruluşların uymakla yükümlü oldukları hususları kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki...