ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından: ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) ile (m) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (o) bendinde yer alan “Millî Emlâk Müdürü” ibaresinden önce gelmek üzere “Emlak Müdürü veya” ibaresi eklenmiş ve aynı bentte yer alan “yetkili temsilcilerinden oluşan komisyonu,” ibaresi “yetkili temsilcisi veya ilgili kamu kurumu yetkili temsilcisinden oluşan komisyonu,” şeklinde değiştirilmiş; (ö) bendinde yer alan “Mal Müdürü” ibaresi...

Ehil Mirasçılık Nedir ve Neyi Amaçlar?

Ehil Mirasçılık Nedir ve Neyi Amaçlar? Köylerde yaşayan ve tarımsal faaliyetlerle geçimini sağlayan kesim açısından büyük önem arz eden ehil mirasçılık düzenlemesi tarım arazilerinin bölünmesini engellemeyi ve araziyi kullanan kişilerin mülkiyetinde kalmasını amaçlamaktadır. Tarımsal arazilerin özellikle miras ya da satış yoluyla parçalanarak ekonomik bütünlüğünü koruyamaması tarımsal üretimin devamlılığını olumsuz etkilerken tarımsal verimlilik de düşmekte; tarımsal arazilerin işlevleri dışında kullanılması durumu ortaya çıkmaktadır. 2014 yılında yürürlüğe giren 6537 sayılı Toprak Koruma ve Tarım Arazi Kullanımı Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun m.8/C-1...

TARIM HUKUKU’NDA MİRAS VE İZALE-İ ŞUYU (ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ) DAVALARI

TARIM HUKUKU’NDA MİRAS VE İZALE-İ ŞUYU (ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ) DAVALARI Derleyen: Av. Veciha UÇAR TARIM HUKUKUNDA MİRAS Türkiye’de uygulanan miras hukuku kapsamındaki hükümlerin, tarımsal taşınmazlarda ekonomik bütünlüğü koruyamaması tarımın devamlılığı açısından olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Gerek miras gerekse satış yollarıyla tarımsal arazi ve işletmelerin ölçeklerinde görülen küçülmeler, tarım topraklarının parçalılık sayısının artmasıyla beraber tarımsal üretimdeki verimliliğin giderek azalmasına neden olmaktadır. Miras yoluyla bölünmelerin önlenememesi tarımın sürdürülebilirliğini olumsuz yönde etkilerken, tarım arazilerinin amacı dışında kullanımlarında artış meydana getirmiştir. 2012 yılı itibariyle son  10 yılda...

TARIM ALANLARINA MİRAS TAKİBİ

Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesinin önüne geçmek amacıyla pilot olarak hayata geçirilen “Tarım Arazileri Devir Takip Sistemi”, ülke genelinde kullanılacak. Tarım arazilerinin satış ve miras intikal işlemlerinin online yapılmasını sağlamak amacıyla pilot olarak uygulamaya konulan “Tarım Arazileri Devir Takip Sistemi“, ülke genelinde yaygınlaştırılacak. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım topraklarının korunması amacıyla arazi toplulaştırma çalışmalarına büyük önem veriyor. Bugüne kadar 6,1 milyon hektar alanda toplulaştırma tamamlanırken, 3,2 milyon hektar alanda da tescil işlemleri gerçekleştirildi. Halen 8,2 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları yürütülüyor. Türkiye, 1961-2002 döneminde 450 bin hektarda toplulaştırma yaparken, 2003-2018 yıllarında 3,2 milyon...