LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK ÇİFTÇİLERE NE GETİRDİ?

09/05/2021 tarih ve 31479 sayılı Resmi Gazete’de, 12/5/2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Çiftçilerin en büyük maliyetlerinden biri de elektrik harcamalarıdır. Yapılan değişiklik ile sadece çatıda GES kurma zorunluluğu ortadan kalktı. Özellikle hastane, turizm tesisleri ve çiftçiler için büyük kolaylıklar sağlamakta. Değişiklik sonucu; kurulu güç üst sınırı olmaksızın tüketim sözleşme güçleri toplamı kadar güçte üretim tesisleri kurulabilecek, aynı dağıtım bölgesinde olmak şartı ile tüketim noktasından farklı yerlerde arazide üretim tesisi...