TÜRKİYE’DE TARIM ve GIDA MAHKEMELERİ VAR MI?

Tarım hukuku, tarım sektörünün tüm süreçleri ile ilgili yasal düzenlemeleri kapsayan hukuk dalıdır. Son yıllarda, tarım sektöründe yaşanan teknolojik gelişmeler ve çevre konularının önemi, tarım hukukunun da yeniden şekillenmesine neden olmuştur. Günümüzde tarım hukuku, sadece tarımsal üretimi ve gıda güvenliği konularını ele almamakta, aynı zamanda tarım sektörünün sürdürülebilirliği ile doğal kaynakların ve çevrenin korunması, iş gücü gibi konuları da ele almaktadır. Tarım ve gıda hukuku, tarım sektöründe faaliyet gösteren üreticiler, çiftçiler, köylüler, gıda işletmeleri, tohum, gübre ve tarım ilacı üreticileri,...

KÖYLERİN MAHALLEYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİN FARKLI AÇILARDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KÖY KANUNU Cumhuriyet tarihimizde köylerimizle ilgili ilk kanun 18/03/1924 tarihinde kabul edilen ve 07/04/1924 tarih ve 68 sayılı resmi gazetede yayımlanan 442 sayılı Köy Kanunu’dur1. Bu kanunda,  nüfusu iki binden aşağı yurtlar köy olarak tanımlanmıştır. Kanunun ikinci maddesinde “Cami, mektep, otlak, yaylak, baltalık gibi orta malları bulunan ve toplu veya dağınık evlerde oturan insanlar bağ ve bahçe ve tarlalarıyla birlikte bir köy teşkil ederler.” hükmü yer almaktadır. Kanunun 15. Maddesinde tüm köy işlerinin birçoğunun bütün köylü birleşerek imece usulü yapılacağı belirtilmiştir. Yine...