Kooperatifçilik Eğitim Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenen kooperatif ve üst kuruluşlarında yönetim ve denetim kurulu asıl veya yedek üyeleri için Ticaret Bakanlığı veya Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilecek kooperatifçilik eğitim programının süresini, konularını, eğitim sonucunda yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenleme olan Kooperatifçilik Eğitim Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliği tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.