KOMPOST TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından: KOMPOST TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1- 5/3/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kompost Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “c) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,” “g) İl müdürlüğü: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüğünü,” MADDE 2- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “b) Atıklar; görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzeri faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde taşınır.” “f) Kompost tesisinden kaynaklı...