KISA ÇALIŞMA, KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN FARKLIDIR VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİ KAPSAR

Kısa çalışma: üç ayı aşmamak suretiyle, genel ekonomik kriz, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebep gerekçeleriyle; işyerinde uygulanan çalışma süresinin, işyerinin tamamında veya bir bölümünde geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın en az dört hafta süreyle faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulmasıdır (4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu Ek Madde:2; Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik Madde:3). Gerek Kanun ve gerekse Yönetmelik hükümleri uyarınca kısa çalışma uygulaması, iki farklı şekilde yapılabilir. İşyerindeki...