KIRSAL MAHALLE VE KIRSAL YERLEŞİK ALAN YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

15 Nisan 2021 tarih 31455 sayılı Resmi Gazete'de "Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Yönetmeliği" yayımlandı. Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alanı, bunların tespitine ilişkin işlemleri, bu yerlerde uygulanacak muafiyet ve indirimleri düzenlemek ve diğer hususların açıklanmasını sağlamak amaçlı Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Yönetmeliği bugün tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. KIRSAL MAHALLELER TESPİT EDİLECEK Bir mahallenin kırsal mahalle olarak tespit edilebilmesi için; a) Kırsal yerleşim özelliğinin devam edip etmemesi, b) Şehir merkezine olan uzaklık ve ulaştırma durumu, c) Belediyelerin yol, su, atık su, katı...

‘KIRSAL MAHALLE OLMAK İÇİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE BAŞVURULMALI”

Büyükşehir Yasasındaki değişiklik ile binlerce köy mahalleye dönüştürülmüştür. 16 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7254 Sayılı Kanun” ile de mahalleye dönüştürülen köy ve beldelerle ilgili yine bir düzenleme daha yapıldı. Kanun değişikliği ile büyükşehirlerde bulunan mahallelere yeni bir statü tanımlaması daha getirilmiş ”KIRSAL MAHALLE” kavramı ortaya konulmuş ve bazı avantajlardan yararlanılması sağlanmıştır. ”Köyü olmayan şehrin bereketi olmuyor” Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tarım Hukuku Derneği başkanı Av. Arsin Demir; “Köylerin tüzel kişiliğinin...