KOYUN VE KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİLİK YAPILDI

Tarım ve Orman Bakanlığından: KOYUN VE KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde yer alan “bireysel olarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan “bireysel olarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Bakanlık, on iki aylıktan önce kesilmek üzere yetiştirilen ve doğduğu işletmeden doğrudan kesimhaneye sevk...