HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7413 Kabul Tarihi: 23/6/2022 MADDE 1- 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Hâkim ve savcı yardımcılığı süresi ve eğitim: MADDE 10- Hâkim ve savcı yardımcılığı süresi üç yıldır. Hâkim ve savcı yardımcılığı; temel eğitim dönemi, görev dönemi ve son eğitim döneminden oluşur. Temel eğitim ve son eğitim Türkiye Adalet Akademisi tarafından verilir. Görev dönemi ise yargı mercilerinde fiilen görev yapmak suretiyle geçirilir. Hâkim ve savcı yardımcıları, atanmalarını müteakip temel eğitime alınır. Temel eğitim döneminde adli...

BAZI OVALARIN BÜYÜK OVA KORUMA ALANI OLARAK BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR YÜRÜRLÜKTE

08.05.2021 tarih ve 31478 sayılı Resmi Gazete'de 3977 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlanmıştır. Kararda; "Bazı ovaların büyük ova koruma alanı olarak belirlenmesine ilişkin ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi kullanımı Kanununun 14. maddesi gereğince karar verilmiştir." ifadeleri kullanılmıştır. Karara BURADAN ulaşabilirsiniz.

Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu 4. kez Meclis’e gelecek

Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı 4.kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) geliyor. 2002 yılından bu yana gündemde olan ve 3 kez "Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı" olarak Meclis'e sunulan ancak yoğun tepkiler üzerine çıkarılamayan tasarı bu sefer "Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı" olarak hazırlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan teklif taslağı görüşe açıldı. Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Teklif Taslağı'nda kanunun amacı "ülkemize ait biyolojik zenginliklerin korunması, geliştirilmesi ve bunlardan sürdürülebilir şekilde yararlanılmasını sağlamaktır. Bu Kanun, ülkemizin biyolojik çeşitliliğinin...