OMBUDSMAN MI? İDARİ YARGI MI?

OMBUDSMAN MI? İDARİ YARGI MI? Ülkemizde, bütün vatandaşlar gibi tarımsal faaliyetlerde bulunanlar üreticilerimiz de zaman zaman idarelerin yapmış olduğu idari işlem ve eylemlerden olumsuz yönde etkilenmektedir. Tarımsal üretimin devam eden bir faaliyet olması, zamana ve iklim şartlarına bağlı olması nedeniyle bahse konu idari işlem ve eylemlere yönelik idari yargı yoluna başvurulması halinde Türkiye’deki uzun yargılama süreleri dikkate alındığında büyük sıkıntılar yaşanmaktadır.  14/6/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile kurulan Ombudsman-Kamu Denetçiliği Kurumu’na İdarenin işlem ve eylemlerine karşı başvuruda bulunmak, idari yargı...