Pirincin Tarihsel ve Hukuki Yolculuğu: Çeltik Üretimi ve Mevzuat İncelemesi

Pirinç dünyadaki insanların yarısından fazlasının besin ihtiyacını karşılayan bir tahıl ürünüdür. Diğerlerinin aksine suda eriyen oksijeni kullanarak su içerisinde yetişebilir. Genellikle tropik ve ılıman iklimde üretimi yapılmaktadır. Tarih sahnesine çıkış yeri olarak Çin kabul edilse de bu konu hakkında tartışmalar bulunmaktadır. Orta çağda Avrupa’ya yayılmış olup 1500 lü yıllarda Türkiye’de ekimine başlandığı düşünülmektedir. Osmanlı döneminde kısıtlı bir alanda üretimi yapıldığı için başlarda lüks bir besin kaynağı sayılmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk önderliğinde Tosya ilimizde ilk çeltik fabrikası kurulmuş olup...