YENİ BİTKİ ÇEŞİDİ VE ISLAHÇI HAKKI

Derleyen: Stajyer Avukat Ayşegül Kenar 13.06.2023 GİRİŞ        Yaratıcılığa ve yenilikçiliğe teşvik her alanda gelişimi destekleyen ve çeşitliliği arttıran önemli unsurlardandır. Çünkü yenilik ve yaratıcılığa dair yapılan çalışmalar çoğunlukla her anlamda bir emek ,zaman ve maddi harcamalar gerektirebilir. Bu sebeple bilim, tarım, teknoloji gibi birçok alanda denemeler sonucunda bir yenilikleri ortaya çıkaran kişileri ve onların etkileyeceği kişileri teşvik etmek amacıyla bazı haklar düzenlenmiştir. Fikri mülkiyet hakları kapsamında buluş veya eser sahiplerine motivasyon sağlayan bu haklar hak sahiplerine ekonomik bir kazanç kapısı da sunmasıyla...