YENİ BİTKİ ÇEŞİDİ VE ISLAHÇI HAKKI

Derleyen: Stajyer Avukat Ayşegül Kenar 13.06.2023 GİRİŞ        Yaratıcılığa ve yenilikçiliğe teşvik her alanda gelişimi destekleyen ve çeşitliliği arttıran önemli unsurlardandır. Çünkü yenilik ve yaratıcılığa dair yapılan çalışmalar çoğunlukla her anlamda bir emek ,zaman ve maddi harcamalar gerektirebilir. Bu sebeple bilim, tarım, teknoloji gibi birçok alanda denemeler sonucunda bir yenilikleri ortaya çıkaran kişileri ve onların etkileyeceği kişileri teşvik etmek amacıyla bazı haklar düzenlenmiştir. Fikri mülkiyet hakları kapsamında buluş veya eser sahiplerine motivasyon sağlayan bu haklar hak sahiplerine ekonomik bir kazanç kapısı da sunmasıyla...

“ÇİFTÇİ İSTİSNASI ve ISLAHÇI HAKLARI ” KAVRAMLARI HAKKINDA DERLEME

“ÇİFTÇİ İSTİSNASI ve ISLAHÇI HAKLARI ” KAVRAMLARI HAKKINDA DERLEME Çiftçi kavramı Tarım Kanunu’muzda; mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim dönemi veya yetiştirme devresi tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri ifade etmektedir. Değerlendirmeye aldığımız “Çiftçi İstisnası” kavramı ilk defa, bitki çeşitlerinin geliştirilmesini özendirmek, yeni çeşitlerin ve ıslahçı haklarının korunmasını sağlamak amacıyla 08.01.2004 yılında yürürlüğe giren Yeni Bitki Çeşitlerine Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun’da yer almıştır. Kanuna dayanılarak üç yönetmelik çıkarılmıştır: “Yeni Bitki Çeşitlerine...